2394072058 14ο χλμ Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά, Θεσσαλονίκη gklidakis@gmail.com
hero image

Barolo - Κατασκευή Σαλονιών Θεσσαλονίκη - Salotti K

Bolzano - Κατασκευή Σαλονιών Θεσσαλονίκη - Salotti K

Boxer, Darius, Joker, Kenzo - Κατασκευή Σαλονιών Θεσσαλονίκη - Salotti K

Diamond - Κατασκευή Σαλονιών Θεσσαλονίκη - Salotti K

Diego - Κατασκευή Σαλονιών Θεσσαλονίκη - Salotti K

Jessica - Κατασκευή Σαλονιών Θεσσαλονίκη - Salotti K

Magnum - Κατασκευή Σαλονιών Θεσσαλονίκη - Salotti K

Massif - Κατασκευή Σαλονιών Θεσσαλονίκη - Salotti K

Milano - Κατασκευή Σαλονιών Θεσσαλονίκη - Salotti K

Napoli - Κατασκευή Σαλονιών Θεσσαλονίκη - Salotti K

Poem - Κατασκευή Σαλονιών Θεσσαλονίκη - Salotti K

Porto - Κατασκευή Σαλονιών Θεσσαλονίκη - Salotti K

Torino - Κατασκευή Σαλονιών Θεσσαλονίκη - Salotti K

Vogue - Κατασκευή Σαλονιών Θεσσαλονίκη - Salotti K